Seramik Karo Sır Uygulama Cihazları

by blogspecialist on July 12, 2011

Çan ünitesi:
Temel olarak dışbükey metal bir kubbedir. Sır yüzeyinde aktıkça, sabit düzgün bir şelale benzeri bir perde oluşturur. Karolar bu perdeden geçmesi suretiyle sır uygulaması gerçekleşir. Göreceli olarak yoğun ve viskoz olan sır seramik karoların kenarlarına biraz daha yüksek miktarlarda toplanma eğilimindedir. Sırlama istasyonundaki çanın boyutu üretilecek karonun boyutuna bağlıdır. Çan üniteleri en yaygın kullanılan uygulamadır, üreticilere çok düzgün yüzey elde etme imkanı sağlar.
Şelale Ünitesi
Üçgen bir hazneden oluşmaktadır. Sır ayarlanabilir bir boşluktan akar ve durum bir şelale yaratır. Seramik karolar şelalenin altından geçmek suretiyle sırlanırlar. Bu üniteler farklı boyut aralığındaki karoları kaplayabilmek için farklı uzunluktadırlar. Sır besleme ünitesi çan sisteminde kullanılanlar ile benzerdir. Titreşimli elek, hazne akış ayarlayıcılı besleme borusu. Performansı bazen şelale engelleme problemlerinden dolayı baltalanmaktadır. Özellikle sır içindeki topraklar ve hava kabarcıkları çok aşırı sırda problemlere neden olabilir.Dönen Disk Sistemi
Sırı farklı çaplarda disk paketi yoluyla santrifüj kuvveti kullanarak uygular. Bu diskler seramik karo yüzeyinden yaklaşık 40-50cm uzaklıkta yüksek dönerler. Mükemmel esneklik ile karakterize edilirler. Bu sistem çok farklı yoğunlukta ve viskozitedeki sırlaru uygulayabilir ve uygulama miktarı bakımından çok iyi esneklik sağlar.
Damla Cihazı
Belirli estetik efektleri elde etmek için iri damlalar uygulanır. Damla uygulayıcıları boru veya hazne tipindedir. Boru besleyicileri disk ünitesine benzer, fakat disk paketi yerine 3-4cm silindirik delikleri bulunmaktadır. Hazne besleyicileri, küçük devamlı beslenen mazgallı haznelerdir, dikey eksen etrafında dönerler. Sırın haznelerin şeklinin, yüksekliğinin, dönme hızının ve geçiş hızının karakteristiklerine bağlı olarak sırı karoya doğru fırlatırlar.
Püskürtme Tabancası
Bir atomizer yardımıyla küçük miktarlarda sır uygulamalarını sağlar. Bu tabancalar tarafından gösterişli efektler elde edilebilir. Şiddeti besleme pompasındaki invertör tarafından çeşitlendirilir. Düzenli efektlere ihtiyaç duyulduğunda sabit sır akış oranları temeldir.
Kuru Uygulamalar
Bunlar çok geniş tane boyut dağılımı aralığındaki granüler sırları veya farklı çeşitlerdeki kumları uygulamak için kullanılırlar. Taneler pnomatik olarak veya hazneli elevatör tarafından tekrar sirkülasyonu sağlanır.

Leave a Reply